Menu Zamknij

Program MALUCH+ 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs Maluch +,  w ramach którego można pozyskać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu na nowe placówki dla najmłodszych dzieci do lat 3 m.in. żłobki, kluby dziecięce i inne placówki.

O dofinansowanie mogą starać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa)
  • instytucje publiczne (na przykład urząd, sąd, trybunał, NFZ, PAN)
  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czym jest żłobek?

Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

Czym jest klub dziecięcy?

Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.

Główne zadania żłobka i klubu dziecięcego:

  •  zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Wszelkie informacje dotyczące programu Maluch+ oraz wytyczne znajdują się na stornach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

W ramach konkursu Maluch + przygotowaliśmy ofertę kompleksowego wyposażenia placówek dla dzieci do lat 3.

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć gotowe pakiety wyposażenia sal żłobkowych

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz do naszego sklepu internetowego

Posted in Maluch+, Strefa wiedzy