Menu Zamknij

Zdolności matematyczne i językowe warto rozwijać już od najmłodszych lat. Dzieci bardzo chętnie się uczą, a zdobyta wiedza oraz umiejętności z pewnością zaprocentują w przyszłości. Mając solidne podstawy dzieci zyskają więcej pewności, a to gwarancja pewnego startu w życie wśród rówieśników.
Aby wspierać rozwój logicznego myślenia oraz rozwijać umiejętności językowe stworzona została metoda Zoo Milly, polegająca na pobudzaniu wyobraźni maluchów poprzez zabawę.

Metoda Zoo MILLY – koncepcja wspierania wczesnego rozwoju umiejętności matematycznych i językowych

NA CZYM POLEGA metoda Milly?

Dzieci układają klocki w szeregu, budują wieże lub sortują według kształtów i kolorów.

Z zapałem pomagają przy pieczeniu, gotowaniu i nakrywaniu do stołu i dokładnie liczą, czy wszystkie składniki zostały przygotowane, i czy rzeczywiście jest wystarczająca ilość widelców i serwetek dla wszystkich gości. Dzieci uwielbiają rymowanki – odliczanki i często je powtarzają. W takich, jak te sytuacjach życia codziennego dzieci uczą się całkowicie poprzez zabawę porównywać, porządkować, opisywać i sortować. Zawsze wchodzi przy tym w grę matematyka i zawsze chodzi o język. Zoo Milly wspiera i utrwala umiejętności w tych zakresach –  oczywiście poprzez zabawę.

  1. SŁUCHANIE I OPISYWANIE

Jako wprowadzenie do tematu służą książeczki z obrazkami i czytankami. Dzieci uczą się najpierw  słuchania, opisywania obrazków, przypominania  sobie oraz werbalnego przekazywania treści.

Figurki – zabawki pobudzają do charakteryzacji (np. wielki, brązowy, śmieszny niedźwiedź). W dalszej kolejności dzieci uczą się umiejscawiania działania w czasie i przestrzeni, jak również naśladowania i opisywania porządku chronologicznego.

  1. ROZRÓŻNIANIE ILOŚCI

Już maluchy są w stanie rozróżniać małe ilości od dużych. Zoo Milly zasadza się na tym, że potrafią odróżnić ilości 1 do 3 naprzeciw nieokreślonej „wielkiej” ilości. Zrozumienie pojęcia zbioru jest pierwszym krokiem w kierunku matematyki. W kolejnej fazie zbiór można

połączyć z liczbą i w ten sposób rozszerzyć zrozumienie matematycznej rzeczywistości.

  1. ROZPOZNAWANIE KSZTAŁTÓW

Kształty do układanie pomagają poznawać, nazywać, porównywać i sortować podstawowe figury geometryczne (mały, duży, największy;

mniejszy, niż…). Podstawy te pomagają w konsekwencji opisywać środowisko życia. Jednocześnie zostaje stworzony związek miedzy podstawowymi figurami geometrycznymi a liczbami od 1 do 3: koło ma jeden środek, należy zatem do liczby 1, itd.

  1. ROZPOZNAWANIE KOLORÓW

Każdemu zwierzątku jest przyporządkowany pewien kolor (i pewien kształt). Celem jest rozpoznawanie i różnicowanie podstawowych kolorów. Materiały zabawowe zawierają kształty do układania w łącznie 6 kolorach, które można zastosować w trakcie różnych zabaw dydaktycznych

  1. ZROZUMIENIE ZWIĄZKÓW

PRZESTRZEŃ-POŁOŻENIE  

Przy odgrywaniu historyjek dzieci doświadczają związków pomiędzy przestrzenią i położeniem. Poznają przyimki lokalizacji i stosują je w opisywaniu swoich działań w trakcie zabawy (np. Benno jest na dachu).

Z JAKICH ELEMENTÓW SKŁADA SIĘ ZOO MILLY?

Zoo Milly składa się z trzech zagród dla zwierząt, w których mieszkają Niedźwiadek Benno, lwy Leo i Lea oraz trzy słonie Eddi, Ella i Egon. Materiały zabawowe składają się z różnych kształtów do układania, płytek z jedzeniem i liczbami, które służą zrozumieniu pojęć ilości, koloru i kształtu. Oprócz pedagogicznego zastosowania w pracy z koncepcją oferują one liczne pomysły do zabaw wolnych. Różne propozycje zabaw służące wczesnemu wspomaganiu w zakresie matematyki, języka i ruchowym znajdziecie w załączonej Ścieżce Pedagogicznej.

Historyjki ożywają!

1108 KSZTAŁTÓW DO UKŁADANIA

Kształty do układania można zastosować w różnorakich zabawach polegających na

sortowaniu i przyporządkowywaniu. Koło, elipsa i trójkąt, jak również kwadrat, pięciokąt i sześciokąt występują każdorazowo w trzech

różnych wielkościach i 6 kolorach. Dzięki różnym wielkościom możliwe jest odkrywanie i formułowanie porównań, zasad porządkowania, oraz ciągów logicznych: mały – większy – największy, mniejszy, niż…, tej samej wielkości, co… itd.

8 FIGUREK DO ZABAWY

Drewniane figurki ożyją przy odgrywaniu historyjek. Opiekunka zwierząt Milly i wpadający w opały Pingwin Człap-Człap towarzyszą niedźwiadkowi, lwom i słoniom we wszystkich opowiadaniach. Wszystkie figurki pasują do domków i są gotowe na nowe, wymyślone przez dzieci historie!

75 PŁYTEK Z JEDZENIEM I LICZBAMI

Płytki z jedzeniem i liczbami można przyporządkować poszczególnym zwierzątkom i zagrodom. Czy dwa lwy lubią miodek? Czy dwom lwom wystarczy jedna szynka? Każde jedzenie istnieje w różnych wersjach: w ilościach od 1 do 3, jak również każda z należącą do niej figurą geometryczną. I tak kopa siana dla słoni została odzwierciedlona na niebieskim trójkącie. Ilość odzwierciedlonego jedzenia można  przedstawić liczbowo za pomocą płytek z liczbami.

3 DOMKI DLA ZWIERZĄT

Każdy domek charakteryzują trzy atrybuty: liczba wyrażona poprzez ilość zatyczek na jednej ze ścianek domku, nadrukowana figura geometryczna, jak również kolor dachu i figury geometrycznej.

Przykład: Domek 1 ma jedną zatyczkę, jedno czerwone koło i czerwony dach.

3 ZAGRODY

Domki stoją w geometrycznych zagrodach, których kształty odpowiadają liczbom: koło z jednym środkiem

odpowiada cyfrze 1. Elipsa składa się z dwóch łuków rozciągających się między dwoma ogniskami i odpowiada tym samym cyfrze 2. Trzy kąty trójkąta wyrażają cyfrę 3. Zagrody służą za podstawę do odgrywania historyjek oraz jako pola do przyporządkowywania kształtów do układania i płytek z jedzeniem.

KSIĄŻECZKI Z BOHATERAMI MILLY ZOO

Więcej informacji o metodzie Milly oraz wskazówki i propozycje zabaw dla pedagogów znajdziesz w:

PODRĘCZNIK PEDAGOGICZNY do pobrania w formacie pdf. TUTAJ

FILM POKAZOWY obrazujący zastosowanie metody Zoo Milly w żłobku niemieckim:

Zestaw Zoo MILLY do żłobka zamówisz w sklepie on-line TUTAJ

 

Posted in Wspieranie rozwoju