Percepcja kinestetyczna i dotykowa – co to takiego?

Percepcja kinestetyczna i dotykowa – co to jest i jak ją wspierać?

W pierwszym roku życia dzieci poprzez percepcję własnego ciała wypracowują sobie stopniowo „schemat swojego ciała”. Jest to wiedza o granicach, umiejętnościach, wytrzymałości poszczególnych części i całego ciała. Wiedza ta umożliwia im rozwijać rosnącą pewność orientacji i wyobraźnię przestrzenną, pewniej i zręczniej postępować ze sobą samym i przedmiotami.  Ugruntowany schemat własnego ciała to warunek ożywionej zabawy i trwałych efektów nauki. Przykładowo określenia takie, jak góra, dół, lewo i prawo byłyby dla dziecka pustymi słowami, gdyby w jego otoczeniu znajdowało się za mało bodźców dla zmysłu dotyku, zmysłu równowagi i percepcji odległości. Dostarczają one bowiem koniecznych informacji o naszej pozycji i położeniu w przestrzeni, o odległości od przedmiotów i istot żywych i ich właściwościach. Dotyk, odczuwanie, wzrok, słuch, węch i smak nabierają swojego prawdziwego znaczenia dopiero łącznie z doświadczeniami położenia w przestrzeni i informują o rozmiarach, kształtach, temperaturze i właściwościach obiektów.

Do stymulacji tych doświadczeń nadają się wszelkie materiały służące „doświadczeniom całego ciała”. Suche baseny lub skrzynie napełnione Therabeans (art. nr 054112) albo granulatem korkowym dają możliwość fascynującej „stymulacji bazowej”: dzieci mogą się tam „kąpać” w ubraniu lub bez (ale w pieluszkach) lub chować przedmioty. A przy okazji doskonalą swoje umiejętności percepcji dotykowej i wizualnej, motorykę dużą i małą. Zastosowanie drobnych materiałów wymaga ciągłego nadzoru osób dorosłych! Zawartość skrzyń należy regularnie sprawdzać pod kątem zawilgocenia i higieny.

Dr. Inga Bodenburg
(Dyplomowany Pedagog Socjalny i Psycholog)

Co może pomóc dzieciom w doskonaleniu percepcji kinestetycznej i dotykowej:

Suchy basen z piłeczkami

Kreatywna plandeka do eksperymentowania

Basen sensoryczny i podest 2w1

Więcej artykułów do stymulacji sensorycznej
w sklepie on-line www.wehrfritz.pl

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Scroll to Top